Logowanie do systemu

 

Zlecenia

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. nr. 199, poz. 1175, z późn. zm.) informujemy, że:

1.    Zlecenia płatnicze składane bankowi za pośrednictwem elektronicznego kanału dostępu w krajowym obrocie płatniczym na rachunki w innych bankach:

a) do godz. 13.40 w dniu roboczym – będą zrealizowane przez bank w dniu ich złożenia i w tym dniu będą dostarczone do banku odbiorcy,

b) od godz. 13.40 do godz. 16.00 w dniu roboczym – będą zrealizowane w dniu ich złożenia, natomiast dostarczone do banku odbiorcy  w następnym dniu roboczym,

c) po godz. 16.00 w dniu roboczym oraz w dniu wolnym od pracy - będą zrealizowane i dostarczone do banku odbiorcy w następnym dniu roboczym.

2.    Zlecenia płatnicze z bieżącą datą realizacji na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym we Mstowie są realizowane w tym dniu z zastrzeżeniem ust. 3.

3.    Zlecenia płatnicze z bieżącą datą realizacji na rachunki prowadzone w banku przyjęte do realizacji po godz. 16.00 lub w dniu wolnym od pracy będą zrealizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia.


Bezpieczeństwo

Przed wpisaniem swojego identyfikatora i hasła zawsze sprawdź:
  1. Czy adres strony internetowej rozpoczyna się od https
  2. Czy w prawym dolnym rogu okna przeglądarki (pasek statusu) lub obok paska adresowego znajduje się symbol zamkniętej kłódki; świadczy on o nawiązaniu szyfrowanego połączenia z bankiem;
  3. Czy po kliknięciu w kłódkę pojawia się informacja, że certyfikat został wystawiony dla BANKU i jest on ważny, sprawdź warunki poprawności certyfikatu
  1. Unikaj korzystania z nieznanych komputerów.
  2. Pamiętaj o zabezpieczeniach antywirusowych swojego komputera
  3. Wpisuj ręcznie adres http://www.i-bs.pl do paska adresowego przeglądarki


Więcej informacji znajdziesz w Instrukcji obsługi aplikacji.